Қабылдау комиссиясы

Экономика, статистика және IT технологиялар институты

+7 707 755 0025

+7 727 309 5815

Педагогика, бизнес және құқық институты

+7 777 747 4377

+7 707 747 4377

+7 727 248 5636

+7 727 248 5748

«Сымбат» жобалау және технология институты

+7 778 712 0564

+7 778 712 0563

+7 727 313 2140

+7 727 273 0511